073-025 56 52 — info@gravoversten.se

Våra tjänster

Gräv-, schakt- och markarbeten

Grävöversten utför allt inom gräv-, schakt-, husgrunder, minireningsverk och markarbeten, Stockholms skärgård, Vaxholm, Vallentuna, Värmdö och Norrort mm åt både privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag. Vi har en modern maskinpark och mycket skickliga maskinförare som fungerar som ett bra stöd till er som beställare på plats.

Vi utför även alla former av anläggningsarbeten och transporter av nödvändigt material.


Kontakta oss för Priser & Offert


grundarbete-gravoversten

Husgrunder

Grävöversten har mångårig erfarenhet av grundläggning för enskilda hus och flerbostadshus, främst Myresjöhus och Smålandsvillan. Vi hjälper er med allt från att bygga grunden till att gjuta betongplattan.


gravoversten-arbetar-med-mark

Dränering

Att drabbas av fukt i husgrunden är ett vanligt förekommande problem, även om många inte känner till det. Med professionell hjälp kan livskvaliteten förbättras och uppvärmningskostnaderna sänkas. Vi dränerar, fuktskyddar och isolerar med de bästa produkerna på marknaden.

Vi är certifierade för att utföra dräneringsarbeten med ISODRÄN, vilket är en svensktillverkad produkt som både är kostnadseffektiv och smidig att använda.

Här kan du läsa mer om ISODRÄN: http://www.isodran.se/isocert


gravoversten-sandat

Enskilt avlopp och reningsverk

Av miljömässiga skäl ställer myndigheter allt högre krav på fastighetsägare när det gäller enskilt avlopp. Många avlopp är inte godkända enligt dagens regelverk på grund av hög ålder eller obefintligt reningseffekt. Vi anlägger enskilda avloppsanläggningar.

Kontakta oss när:

  • slamavskiljare finns men efterrening saknas
  • avloppet är feldimensionerat, t.ex. vid ombyggnationer
  • vatten finns indraget men rening saknas
  • du saknar giltigt tillstånd för avloppet
  • avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista
  • du har en ålderdomlig två- eller trekammarbrunn
  • ditt enskilda avlopp installerades innan 1987